SBO De Wissel is een speciale basisschool waar onderwijs gegeven wordt aan leerlingen met specifieke hulpvragen op het gebied van leerproblemen en gedrag. Op deze school wordt leerlingen in een transparante en veilige leeromgeving passend onderwijs aangeboden. Zij zijn aangewezen op specialistische begeleiding, zodat zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen   lees verder