SBO De Wissel is een speciale basisschool waar onderwijs gegeven wordt aan leerlingen met specifieke hulpvragen. Op deze school wordt leerlingen in een transparante en veilige leeromgeving passend onderwijs aangeboden. Zij zijn aangewezen op  orthodidactische en/of orthopedagogische begeleiding, zodat zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.