17-09-2018 t/m 18-09-2018

Nieuwe ouders krijgen i.p.v. de eerste oudergesprekken de eerste twee jaar dat hun kind op school zit, een huisbezoek van de leerkracht. De afspraak wordt i.o.door de leerkracht gemaakt.