02-02-2019

Inspectiebezoek SBO De Wissel positief  

Op dinsdag 23 januari is De Wissel bezocht door twee inspecteurs van het onderwijs. Het afgelopen jaar ‘popte’ de school op door het ‘grote’ verschil tussen de vooraf geformuleerde ontwikkelingsperspectieven (OPP) en de uitstroomperspectieven (het UPP). In het gesprek met de orthopedagoog, IB’ers en directie werd het duidelijk dat de ambities binnen de gemaakte OPP’s hoog liggen en dat pas laat overgegaan wordt tot het aanpassen van de OPP’s. Met andere woorden, er wordt aan het begin van de schoolloopbaan zoveel mogelijk uit de kast gehaald om een zo hoog mogelijk niveau bij de leerlingen te bereiken (natuurlijk rekening houdend met de mogelijkheden en de onmogelijkheden van leerlingen). Dit betekent dus dat voor een aantal leerlingen op het einde van hun basisschoolcarrière het OPP niet altijd overeenkomt met het UPP. Bovendien zaten er ook twee leerlingen bij waarvan het OPP juist omhoog was bijgesteld.  

Tijdens het bezoek zijn van het waarderingskader van de inspectie alle standaarden waarmee de kwaliteit van de school wordt beoordeeld, meegenomen.  
Er zijn 8 van de 10 groepen bezocht, er zijn gesprekken gevoerd met kinderen, ouders, personeelsleden en de directie met IB’ers. In de nabespreking waren beide inspecteurs erg enthousiast over wat zij gezien hadden. Er is sprake van een duidelijke doorgaande lijn op verschillende gebieden. Het Taalbeleidsplan werd zeer lovend ontvangen. Ook het onderdeel Leren Leren was duidelijk in alle groepen zichtbaar gemaakt, hetgeen zeer positief werkt op het pedagogische klimaat. Het pedagogisch klimaat werd in zijn algemeenheid ook als positief ervaren, evenals de kwaliteitscultuur en het zicht hebben op de eigen ontwikkelingen.  
Voor wat betreft de trajecten op het gebied van veiligheid worden er voldoende maatregelen getroffen om kinderen een voldoende veiligheidsgevoel te geven. Kortom een mooi resultaat, hetgeen bereikt is door een intensieve samenwerking binnen het team. We zijn er trots op.