05-11-2019

De sponsorloop die in oktober op De Wissel heeft plaats gevonden, is een groot succes geworden. Het was een Obstakelrun die in de gymzaal en buiten op het speelplein werd gelopen. De totale opbrengst is
€ 3.393,38 geworden, een prachtig resultaat!! Een gedeelte gaat naar het Fonds gehandicaptensport en een gedeelte gaat naar de school voor educatieve excursies. Vanzelfsprekend heeft elke klas hard gewerkt om zoveel geld via sponsoring op te halen. Van alle groepen heeft groep M2a het meeste opgehaald en wel een bedrag van € 454,79 Alle kinderen hartelijk bedankt, maar natuurlijk ook alle ouders, de sponsoren en de organisatie van de sponsorloop. In november is door S(cool) on wheels een clinic rolstoelsporten in de gymzaal voor de groepen 7 en 8 georganiseerd. Over twee jaar zal er weer een sponsorloop gehouden worden.

foto sponsorloop