28-08-2017

1-03-2019: Op dit moment telt onze JRK groep 15 kinderen. We werken vaak in 2 groepen omdat er elke dag een leerkracht en een leraarondersteuner in de groep aanwezig is.De kinderen in de groep zijn in de leeftijd van 4 t/m 7 jaar. JRK kinderen leren veelal ervaringsgericht want we merken dat dan de motivatie om iets te leren groot is! Aandachtspunten van elke dag zijn bij ons: Taakaanpak, zelfstandig werken, samenwerken, uitgestelde aandacht en reflectie. Deze aspecten vormen de basis voor het functioneren in het dagelijkse leven. We werken elke periode aan een thema d.m.v. een ontwerpschema waarin de mondelinge taal, woordenchat, rekenen, onderzoekactiviteiten creatieve activiteiten, muziek, spel, motorischte activiteiten etc.aan bod komen.De komende periode starten we met het thema: Jonge dieren in de lente!

Gr Juf Dianne, Juf Gabi en juf Dorien.