Een goed contact tussen ouders en school begint bij de leerkracht. Die is in eerste instantie het aanspreekpunt, formeel en informeel, over het functioneren van uw kind in de klas.